دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

دانشجویان عزیر جهت دریافت جزوات امتحانی به بخش دریافت جزوات درسی مراجعه نمایند. 

دریافت جزوه درس مدیریت کیفیت و بهره وری

با آرزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم