دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

دکتر محمد شیخ زاده

دریافت فایل رزومه

 

مقطع

محل تحصیل

نام مرکز آموزشی

سال شروع

سال پایان

رشته تحصیلی

گرایش

ابتدایی

ایور

دبستان شهید مفتح

1367

1372

-

-

راهنمایی

ایور

مدرسه شهید باهنر

1372

1374

-

-

دبیرستان

بجنورد

دبیرستان نمونه شهید بهشتی

1374

1378

ریاضی فیزیک

-

کارشناسی

تهران

دانشگاه امام صادق (ع)

1378

1382

معارف اسلامی و مدیریت

صنعتی

کارشناسی ارشد

تهران

دانشگاه امام صادق (ع)

1382

1384

معارف اسلامی و مدیریت

صنعتی

دکتری

تهران

دانشگاه تهران

1384

1390

مدیریت دولتی

رفتار سازمانی

عنوان پایان نامه ارشد

مطالعه تطبیقی استراتژی های تولید در صنعت فناوری اطلاعات (IT ) ایران، کره و ژاپن

عنوان رساله دکتری

تدوین الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه آن با برخی از الگوهای رهبری خدمتگزار در مدیریت نوین