دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

سوابق اجرایی و فرهنگی

ردیف

پست سازمانی

نام سازمان

تاریخ  شروع

تاریخ  پایان

1

عضو هیات علمی پاره وقت

دانشگاه امام صادق (ع)

پاییز 1384

تابستان 1387

2

کارشناس تیم مهندسی ارزش

شرکت ایران خودرو

پاییز 1383

تابستان 1384

3

مشاور آموزش

شرکت بهمن موتور

تابستان 1384

بهار 1385

4

کارشناس ارشد و دبیر تخصصی پروژه نصر

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

زمستان 1386

تابستان 1387

5

کارشناس تحقیق و توسعه

بانک کشاورزی تهران

تابستان 1383

پاییز 1383

6

کارشناس پژوهش

مرکز بازرسی و کنترل سپاه

بهار 1383

تابستان 1385

7

عضو شورای سر دبیری مجله مدیر

دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

بهار 1383

تابستان 1383

8

عضو کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

انجمن مدیریت کیفیت

تابستان 1382

تابستان 1382

9

عضو کمیته اجرایی اولین همایش علمی-کاربردی پیشگیری از سوانح

معاونت بازرسی و کنترل سپاه

زمستان 1383

زمستان 1383

10

عضو انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ایران

1389

تاکنون

11

عضو انجمن مدیریت دولتی ایران

انجمن مدیریت دولتی ایران

1390

تاکنون

12 عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد 1391 تاکنون

13

مدیر پژوهش و فناوری

دانشگاه بجنورد

1391

1394

13

رئیس دفتر ریاست

دانشگاه بجنورد

1394

تاکنون