دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

کتاب های تالیفی و ترجمه ای

ردیف

عنوان کتاب

دریافت کتاب

به سفارش

سال

1

استراتژی تولید: حرکت به سوی تولید در مقیاس جهانی

 

(تالیف)

 

 

انتشارات سمت

1385

2

ارزیابی سازمانی: چارچوبی برای بهبود عملکرد

 

(ترجمه)

 

 

انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)

1385

3

انقلاب جهانی اطلاعات

 

(تالیف)

 

 

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

1385

4

خط مشی های فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

 

 

ترجمه و تدوین

 

جمعیت هلال احمر

1382

5

انقلاب اطلاعات در عرصه جهانی

 

(تالیف)

 

 

اندیشکده آصف

1383

6

اطلاعات و جهانی شدن: چالش­های پیش روی ایران

 

(ترجمه و تالیف)

 


اندیشکده آصف

1383

7

 

رهبری خدمتگزار : پاردایم نوین رهبری از دیدگاه امام خمینی (ره)

 

تالیف

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1391

8

استراتژی تولید و عملیات

 

(ترجمه)

 

 

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

1391

9

50 بازی علمی و ریاضی برای آموزش رهبری و مدیریت

 

(ترجمه)

ارسال شده به انتشارات به نشر

1391

10

‌اصول و مبانی مدیریت کیفیت فراگیر

 

(ترجمه و تالیف)

 

 

انتشار توسط مؤلفان

1386


مقاله های علمی پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان نشریه

شماره

سال

صفحات

1

چشم انداز: رأس هرم قدرت برای پایداری و پویایی سازمان ها در هزاره جدید

فصلنامه کمال مدیریت

6 و 7

1383

178-155

2

بررسی مبانی عقلانیت در تصمیم گیری

دو فصلنامه اندیشه راهبردی مدیریت

1

1386

164-141

3

مطالعه تطبیقی استراتژی های تولید در صنعت فناوری اطلاعات ایران، کره و ژاپن

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی

(پیام مدیریت)

29

1387

139-192

4

تحلیل وضعیت موجود سازماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی

فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات

(نامه پژوهش فرهنگی)

5

1388

119-139

5

تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی

دو فصلنامه اندیشه راهبردی مدیریت

12

1390

151-170

6

چگونگی شناسایی مضمون: سؤالی رایج در تحقیقات کیفی

نشر اینترنتی

-

1393

1-49

7

الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره)

فصلنامه اسلام و مدیریت

1

1391

7-36مقاله های ارائه شده به همایش ها

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

نوع ارائه

سال

صفحات

1

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت سوانح

همایش ملی پیشگیری از سوانح و حوادث

سخنرانی

1383

ج3؛

343-364 

2

گستره و اهداف مدیریت سوانح

پوستر

1383

ج3؛

293-314

3

مدیریت چشم انداز

همایش ملی سند چشم انداز

چاپ

1385

ج1؛

81-98

4

مرجعیت علمی، حلقه مفقوده دانشگاه های ایران

همایش به سوی مرجعیت علمی

سخنرانی

1387

-

5

نظام ملی نوآوری: رویکردی  جامع به پژوهش و نوآوری در کشور

 

همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

چاپ

1389

ج3؛

225-262

6

راهبرد توسعه شهرستان: چرایی، چیستی و چگونگی

همایش توسعه شهرستان گرمه

سخنرانی

1389

-

7

Imam Khomeini’s Approach to Leadership

ELLTA

چاپ

2011

-