دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

رسالت درس

هدف از واحدهای آموزشی مقطع کارشناسی، تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز سازمان ها با وظایف و اهداف گوناگون می باشد. محتوای آموزشی و برنامه پژوهشی این عنوان درسی نیز با همین منطق طراحی شده است. انتظار می رود دانشجویان عزیز پس از گذارندن این درس بتوانند علل رفتار انسان ها در محیط کار را شناساسی نموده و با پیش بینی رفتارهای آتی و هدایت و کنترل رفتارها در سطح فردی، گروهی و سازمانی، شرایط مساعدی برای پیشرفت های فردی و سازمانی فراهم آورند.

زمان بندی و سرفصل مباحث درسی:


هفته آموزشی


موضوع بحث


موضوع بحث

1

معرفی طرح درس

ماهیت رفتار سازمانی

2

یادگیری (8 و 9)

 

3

ارزش ها و نگرش (10)

شخصیت (11 و 12)

4

تحلیل مراوده ای (3)

 

5

احساسات و عواطف (4 و 5)


6

ادراک (6 و 7)

 

7

انگیزش (1 و 2)

انگیزش (13 و 14)

8

امتحان میان ترم

 

9

مبانی رفتار گروه (15)

گروه و تیم (16)

10

ارتباطات انسانی (17)

 

11

ارتباطات سازمانی (18)

رهبری (19)

12

تئوری های رهبری (20)

 

13

مدیریت رفتار سیاسی (21)

تعارض و مذاکره (22) 

15

فرهنگ سازمانی

1393/10/01

مدیریت تغییر و استرس

16

مدیریت خلاقیت و نوآوری

 

 

 منابع: 

کتاب مدیریت رفتار سازمانی، نوشته دکتر علی رضاییان، انتشارات سمت، 1390

کتاب مبانی رفتار سازمانی: نوشته استیفن پی رابینز، ترجمه دکتر  پارسائیان و اعرابی، انتشارات دفتر نشر پژوهش های فرهنگی، 1384

کتاب قرآن و روانشناسی، نوشته محمد عثمان نجاتی، ترجمه دکتر عباس عرب، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی، 1388دانلود کتاب 

کتاب رفتار سازمانی: رویکرد اسلامی، نوشته عباس شفیع، خدمتی و پیروز، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388

کتاب اسلام و روان شناسی

 

نحوه ارزیابی:

مشارکت کلاسی: 5 نمره               موضوع و تاریخ ارائه هر فرد در اولین جلسه کلاس تعیین می گردد.

امتحان میان ترم: 5 نمره                تاریخ برگزاری امتحان میان ترم: 

امتحان پایان ترم: 10 نمره               تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم: 

 

سایت های مرتبط:

کلاس درس روان شناسی دانشگاه MIT + دریافت فایل های صوتی تصویری کلاس

نمونه ای از خطاهای حسی و ادراکی انسان

فیلم های مرتبط با درس رفتار سازمانی دانشکده لندن

سایت کتاب رفتار سازمانی رابینز

تست های روان شناسی فارسی