دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

Online Simulations


 
New online simulations from Harvard Business Publishing use real-world contexts to reinforce student learning. They are remarkably teachable, with simple but powerful administration tools.

  • Flexible setup options let professors set learning experiences for a range of disciplines and course levels, from undergraduate to specialized graduate courses.
  • Detailed Teaching Notes cover key learning objectives.

 

 

Entrepreneurship

 

Working Capital Simulation: Managing Growth


Acting as the CEO at a retailer and distributor of nutraceuticals, students choose to invest in growth and cash-flow improvement opportunities. Each opportunity has a unique financial profile and students must analyze the effects on working capital.

Finance

Finance: Capital Budgeting


Students evaluate capital investment proposals across three divisions of the New Heritage Doll Company. Proposals range from small, tactical projects to major, strategic projects and acquisitions. Capital constraints limit financial resources and force students to consider choices carefully.

Finance: Blackstone/Celanese


This team-based simulation, based on the landmark acquisition of Celanese AG by the Blackstone Group in 2003, teaches core principles of private equity finance. Students play the role of either Celanese or Blackstone and conduct due diligence, establish deal terms, respond to bids and counter-bids, and consider interests of other stakeholders. The simulation offers chat functionality so students can negotiate "live" online or in the classroom.
--Ideal for courses in Finance, Private Equity, Valuation, Mergers and Acquisitions, and Negotiations.

Finance: M&A in Wine Country


This team-based simulation teaches core principles of valuation, M&A strategy, and negotiation. Students play the role of a management team at one of three wine producers: Starshine, Bel Vino, or International Beverage. Teams determine reservation prices, value targets, and negotiate over deal terms before they must decide to accept (or reject) final offers.
--Ideal for courses in Finance, Mergers and Acquisitions, Valuation, and Negotiations, or as a capstone experience in a first-year MBA finance course. Also appropriate for undergraduate courses.
Marketing

Marketing: Managing Segments and Customers V2


Acting as CEO of a company that manufactures motors used in medical devices, students make a variety of marketing management decisions over a period of 8 quarters. This single-player simulation focuses on the link between strategy formulation and execution, requiring students to face real-world challenges: budgeting for market research, evaluating investment in product features, and exploring the relationship between customer satisfaction and firm profitability. Students also explore segmentation, targeting, and positioning, and must learn to respond to customer needs while maintaining a level of consistency in marketing strategy formulation. Ideal for courses in Marketing (especially business-to-business issues), Strategy, and Consumer Marketing.

Pricing Simulation: Universal Rental Car V2


The second release of this popular simulation retains the immersive experience of the original while streamlining the information available to students and the debrief tools for faculty. Students assume the role of a district manager at a rental car agency responsible for setting prices for rental cars across three Florida cities. Students must analyze the economic, seasonal, and competitive forces of the rental car market and develop a pricing strategy to maximize the cumulative profit for the firm.
Operations and Service Management

Global Supply Chain Management


In this online simulation, students make key supply chain management decisions. For the rollout of two models of mobile phones, students take control of managing product design, procurement, and production for four simulated years.

Operations Management: Process Analytics


Explores fundamental concepts in process analysis, including cycle time, batch size, yield, capacity, bottleneck, throughput, and machine and labor utilization rates. Flexible options allow faculty to assign particular questions and choose a series of small simulations for each question, as well as to review answers submitted by students. To explore the concepts further, students may also reconfigure the simulations.

Project Management: Scope, Resources, Schedule V2


The second release of this simulation adds a new scenario with multiple unanticipated events and the ability to add prototypes to the project plan. In this single-player simulation, students manage a project team responsible for delivering a competitive product at a small electronics and computer peripherals manufacturer. Students must staff the project team, manage team process, and execute a project plan. Unanticipated events and challenges threaten the success of the project and force students to consider possible tradeoffs among project resources to bring the new product to market on time, on budget, and ahead of the competition.

Operations Management Simulation: Benihana V2


Students explore the principles of operations and service management while working through a series of challenges set at a busy Benihana restaurant. Five challenges examine individual core concepts and lead up to a final challenge that requires students to design an overall operational strategy. The second release of this simulation provides students with enhanced animation tools for exploring running a service operation and provides instructors with streamlined tools for conducting an effective debrief.

Supply Chain Management: Root Beer Game V2


The second edition of this popular multi-player simulation maintains the fast-paced and engaging student experience while enhancing the range of tools available to instructors for conducting a debrief session. Students play one of four roles in a root beer supply chain: factory, distributor, wholesaler, or retailer. Small changes in customer demand cause increasing oscillations in ordering patterns and inventory levels moving down the supply chain away from the customer and create an a dynamic known as the "bullwhip effect."
Organizational Behavior

Change Management: Power and Influence V2


In the second release of this popular simulation, students face the challenge of implementing an enterprise-wide, strategic change initiative. To understand how power and influence affect the ability to bring change to an organization, students take the role or a middle manager or the CEO at a manufacturing firm considering adopting a sustainability program. In this single-player simulation, students choose among up to 18 change levers as they attempt to move members of the organization along a four-step pathway from awareness to adoption.

Leadership and Team: Everest V2


Winner of the 16th Annual MITX Interactive Award in eLearning, this simulation combines the proven learning objectives and storyline of the original with an updated user experience and enhanced administrative features. Students experience group dynamics and leadership through the dramatic setting of a Mount Everest expedition while playing one of five roles on a team of hikers. As they attempt a climb to the summit, students must reach individual goals while also sharing information to maximize group achievement.
Strategy

Strategy: Competitive Dynamics and Wintel


Students study the dynamics of cooperation and competition as they play the role of Microsoft Windows or Intel and determine both product release schedules and pricing. They must also consider the risks and benefits of coordinating schedules and frequency of product releases, especially since asymmetries in profit potential are weighted in favor of Microsoft. Ideal for courses in Strategy and Negotiation.

Strategic Innovation: Back Bay Battery V2


Simulates the challenges around innovation and risk that face product development managers who need to: balance financial goals against the need to innovate; capitalize on new product/market opportunities; and guard against disruptive technologies. Students must evaluate resource requirements, product performance, investment timing, and end-market opportunities for new technology in the context of nebulous market information and constraining financial performance criteria.
--Ideal for undergraduate and MBA courses in Strategy, Operations Management, Technology Management, and Innovation