دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

رسالت درس

هدف از واحدهای آموزشی مقطع کارشناسی، تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز سازمان ها با وظایف و اهداف گوناگون می باشد. محتوای آموزشی و برنامه پژوهشی این عنوان درسی نیز با همین منطق طراحی شده است. انتظار می رود دانشجویان عزیز پس از گذارندن این درس بتوانند افزون بر آشنایی با اصول و الگوهای مدیریتی در اسلام، با الهام گرفتن از این اصول و الگوها، اعمال مدیریت نمایند.

زمان بندی و سرفصل مباحث درسی:

هفته آموزشی

تاریخ

 (شنبه)

موضوع بحث

تاریخ (دوشنبه)

موضوع بحث

1

1393/06/22

--

 

 

2

1393/06/29

آشنایی با دانشجویان

1393/06/31

معرفی طرح درس

3

1393/07/5

مقدمات مدیریت اسلامی

 

 

4

1393/07/12

چرایی مدیریت اسلامی

1393/07/14

ارائه دانشجویان

5

1393/07/19

چیستی مدیریت اسلامی

 

6

1393/07/26

چگونگی مدیریت   اسلامی

1393/07/28

ارائه دانشجویان

7

1393/08/03

رویکرد حسی تجربی

 

 

8

1393/08/10

رویکرد عقلی فلسفی

1393/08/12

تعطیل - تاسوعای حسینی

9

1393/08/17

امتحان میان ترم

 

 

10

1393/08/24

رویکرد عرفانی شهودی

1393/08/26

ارائه دانشجویان

11

1393/09/01

رویکرد فقهی اجتهادی

 

 

12

1393/09/08

رویکرد اخلاقی

1393/09/10

ارائه دانشجویان

13

1393/09/15

اصول مدیریت اسلامی

 

 

14

1393/09/22

تعطیل - اربعین حسینی

1393/09/24

ارائه دانشجویان

15

1393/09/29

الگوهای مدیریت   اسلامی

 

 

16

1393/10/06

الگوهای مدیریت   اسلامی

1393/10/08

ارائه دانشجویان

منابع:                                                           

مجموعه مقالات منتخب از نشریات مدیریت اسلامی (مدیریت در اسلام، مدیریت اسلامی)

کتاب مدیریت اسلامی: رویکردها، نوشته دکتر حسن عبادی جعفری، علی نقی امیری، انتشارات سمت، 1392

کتاب مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن، نوشته دکتر ولی ا... نقی پورفر، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1383

مجموعه مقالات مدیریت اسلامی

معرفی مجموعه منابع مدیریت اسلامی

سیصد نکته مدیریت اسلامی در قرآن

نحوه ارزیابی:                                                             

مشارکت کلاسی: 5 نمره؛ موضوع و تاریخ ارائه هر فرد در طول ترم تعیین می گردد.

امتحان میان ترم: 5 نمره؛ تاریخ برگزاری امتحان میان ترم: روز شنبه 1393/08/17 ساعت 8 الی 10

امتحان پایان ترم: 10 نمره؛ تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم: روز شنبه 1393/10/13 ساعت 10 الی 12