دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

 

 • روش‏های سنتی ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
 • مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد
 • کاربرد نمودار علت و معلول
 • هزینه‌یابی کیفیت در پروژه‌ها
 • علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع
 • بازخور ۳۶۰ درجه
 • تاریخچه شش سیگما
 • مطالعه موردی کاربرد TQM در کشورهای ژاپن، آمریکا، تایوان و ایران
 • بررسی میزان کاربست برخی از شاخص‌های TQM در دانشگاه اصفهان از نظر اعضاء هیئت علمی و دانشجویان (۸۴ ـ ۱۳۸۳)
 • تشکیل دستوری گروه هایQC
 • رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع
 • اصول نوآوری
 • مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین
 • آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ - ۲۰۰۰
 • درک ارتباط بین JIT ، TQM و SCM و اثرات آنها در عملکرد تجاری
 • مدیریت از طریق ارزشها
 • روش‌های افزایش کیفیت کالا و خدمات
 • نخستین گام در مسیر دستیابی به تعالی در کیفیت و بهره‌وری
 • استاندارد زندگی
 • اصول مدیریت کیفیت
 • روش‌های افزایش کیفیت کالا و خدمات
 • ۱۰ گام برای انجام ارزشیابی بهتر
 • استفاده از ژرفانمای تفکر سیستمی برای بهبود نگهداری، عملیات و کیفیت فرایند
 • توان رقابتی و مدیریت کیفیت
 • کایزن ، روح کیفیت ژاپنی Kaizen
 • کارآئی و اثربخشی کیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی
 • اندازه گیری عملکرد، بایدها و نبایدها
 • نقش مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت بحرانهای سازمانی
 • به رسمیت شناختن نقش "من" در "تیم"
 • روش های هزینه یابی کیفیت
 • مدیریت کیفیت از تولید تا کیفیت
 • مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 • منشاء انقلاب کیفیت در ژاپن
 • معرفی و تحلیل مدیریت اینتروال (IM) با تکیه بر فرایند کیفیت
 • ارزیابی عملکرد
 • تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع
 • «نظم پذیری»، دروازه ورودبه بهره وری
 • بهداشت و درمان، الگوهای برتری سازمانی
 • «مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟»
 • کیفیت؛ مفهومی که باید دوباره تعریف شود
 • ترس از تغییر
 • «مدیریت کیفیت جامع (TQM) چیست؟»
 • عوامل بازدارنده ارتقای بهره‌وری در سطح آسیا
 • توسعه یک مدل تحلیلی ارزیابی عملکرد دستگاه های اداری - اجرایی بخش عمومی
 • آیا سازمان شما آمادگی برای مدیریت کیفیت جامع دارد؟
 • توان رقابتی و مدیریت کیفیت
 • سیستمهای اطلاعاتی کیفیت
 • تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع
 • طرح ریزی جریان ارزش
 • مقدمه ای بر نظریه آشوب در مدیریت کیفیت
 • کایزن (بهبود مستمر)
 • نگهداری و تعمیرات در سازمانهای ممتاز
 • اصول ۸ گانه مدیریت کیفیت جامع
 • مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)
 • نقش مدیریت کیفیت فراگیر
 • رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان
 • هفت نکته در باره هدف گذاری و برنامه ریزی
 • الگوبرداری
 • « شش سیگما »
 • خواستگاه بهره‌وری
 • چالش‌های تغییر در بنگاه‌ها
 • مدیریت کیفیت فراگیر
 • استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO ۱۷۰۲۵
 • خصوصیات کیفی مطلوب روش های اندازه گیری از دید استفاده کنندگان در ایران
 • رهبران تغییر
 • مدیریت کیفیت
 • بررسی شرایط استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در گروه صنعتی اخگر
 • ارزیابی عملکرد و منحنی توزیع طبیعی
 • بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
 • منشور شهروندی گامی در بهبود کیفیت خدمات عمومی
 • روش ارزیابی ادارات مبتکر
 • ارزیابی عملکرد
 • هزینه بدی کیفیت(COPQ): روشی برای ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر
 • شیوه ی محاسبه ی شاخصهای بهره وری
 • مدیریت کیفیت و استانداردهای آن
 • مدیریت بهره‌وری و کیفیت
 • تکامل راهبردهای اجرا و بهبود کیفیت
 • پیشینهٔ‌ مدیریت‌ جامع‌ کیفیت‌
 • اندازه گیری عملکرد شرکت
 • خود ارزیابی (efqm)
 • مروری بر فن کیفیت خدمات
 • سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی
 • بازنگری در بهره وری
 • ساختن یک تیم موفق؛ تلفیق تفاوتها
 • QFD چیست؟
 • مطالعه موردی کاربرد TQM در کشورهای ژاپن، آمریکا، تایوان و ایران
 • سیگمای شش
 • روش‌ها و شیوه‌های مدیریت عملکرد و ارزیابی آن
 • مدیریت تغییرات، از تولید تا کیفیت
 • هفت افسانه درباره مدیریت تغییر
 • مدیریت برمبنای فرایند