دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

این فیلم به بررسی نظام حکمرانی و مدیریت هخامنشیان در تمدن بزرگ ایران باستان می پردازد.

در این فیلم تخت جمشید (پرسپولیس) با نرم افزار شبیه سازی، بازسازی شده و

با جلوه های ویژه ای بخش های مختلف آن نشان داده می شود.

(زبان فیلم: انگلیسی)