دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.

این فیلم به بررسی نقش و اهمیت چشم انداز در موفقیت جوامع، افراد و سازمان ها می پردازد.

در این فیلم نمونه هایی از جوامع و افراد موفق که آرمان های بزرگی داشته اند ذکر می شود

 و به ویژگی های چشم انداز و تأثیر آن بر سازمان ها اشاره می شود.

(زبان فیلم: فارسی)