دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

دکتر محمد شیخ زاده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد (استادیار گروه مدیریت)

مشخصات بلاگ
دکتر محمد شیخ زاده

در این سایت اطلاعات آموزشی و پژوهشی و تجارب اینجانب در اختیار دانشجویان عزیز و علاقمندان به رشته مدیریت قرار می گیرد.


باسمه تعالی

گروه مهندسی صنایع
طرح درس مدیریت کیفیت و بهره وری

* هدف درس:

 آشنایی با مفاهیم، اصول و سیستمهای مدیریت کیفیت و بهره وری در واحدهای صنعتی و خدماتی
* سرفصل مطالب:

* کتاب درسی :

- مدیریت بهره وری و کیفیت (برنامه مدولار) جلد اول، بهبود بهره وری و کیفیت: مفاهیم، فرایندها و شیوه ها؛ و جلد دوم، حوزه های بهبود بهره وری و کیفیت با توان بالقوه زیاد؛ انتشارات کارآفرینان بصیر، 1385

- کنترل کیفیت جامع، ترجمه دکتر ابوالفضل کزازی، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1382

- The Management and Control of Quality,2008, Evans & Lindsay
- Total Quality Management,2005, K. Arora

* روش ارزیابی:

- مشارکت در کلاس و ارائه تکالیف 6 نمره
- امتحان نیم ترم 4 نمره
- امتحان پایان ترم 10 نمره

* توضیحات:
• از دست دادن هر یک از نمرات فوق جبران پذیر نخواهد بود؛
•  فایل تکالیف در مهلت مقرر به آدرس پست الکترونیک اینجانب ( Dr.sheikhzadeh@gmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید ) ارسال شود؛
•  در امتحانات علاوه بر میزان تسلط بر مطالب اصلی، قدرت تجزیه و تحلیل افراد سنجیده خواهد شد.


موفق باشید- محمد شیخ زاده